Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus

Noudatetaan öljy-yhtiöiden varastoissa ja voiteluainetehtaissa sekä kemikaliotransitoliikennettä harjoittavien yritysten terminaaleissa sekä kaikessa säiliöautoliikenteessä ja solmitaan AKT:n ja Öljytuote ry:n ja Suomen Säiliöautoliitto ry:n välillä.

Kuorma-autoalan työehtosopimus

Noudatetaan kuljetusliikkeiden palveluksessa työskenteleviin autonkuljettajiin ja apumiehiin ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Lisätietoja AKT:n Extranetistä:

Kirjautuminen Extranettiin